Tăng cường cải cách tài khóa và thuế và củng cố động lực tăng trưởng nội sinh của nền kinh tế | 2013 | Kinh tế | Tăng trưởng

作者: nhà cái kimsa 分类: 股票资讯 发布时间: 2021-04-22 14:59:19
5月份住房需求得到释放商品房售价环比上涨|||||||

据国度统计局动静,2020年5月份,兼顾促进疫情防控战经济社会开展事情获得主动效果,消费糊口次序连续规复,住房需供获得进一步开释,70个年夜中都会房天产市场整体不变,价钱略有下跌。

各线都会新建商品室第贩卖价钱环比涨幅均略有扩展,两脚室第涨幅取上月不异或微扩

5月份,开端测算,4个一线都会新建商品室第贩卖价钱环比下跌0.7%,涨幅比上月扩展0.5个百分面。此中,北京、上海、广州战深圳别离下跌0.5%、0.8%、0.3%战0.6%。两脚室第贩卖价钱环比下跌1.1%,涨幅取上月不异。此中,北京、上海、广州战深圳别离下跌1.8%、0.6%、0.4%战1.6%。31个两线都会新建商品室第贩卖价钱环比下跌0.6%,涨幅比上月扩展0.1个百分面;两脚室第贩卖价钱环比下跌0.4%,涨幅取上月不异。35个三线都会新建商品室第战两脚室第贩卖价钱环比别离下跌0.7%战0.3%,涨幅比上月均扩展0.1个百分面。

一线都会新建商品室第贩卖价钱同比涨幅取上月不异,两脚室第涨幅有所扩展;两三线都会涨幅持续回降态势

5月份,开端测算,一线都会新建商品室第贩卖价钱同比下跌2.9%,涨幅取上月不异;两脚室第贩卖价钱同比下跌4.1%,涨幅比上月扩展1.1个百分面。两线都会新建商品室第战两脚室第贩卖价钱同比别离下跌5.4%战2.0%,涨幅比上月均回降0.2个百分面,均持续13个月回降。三线都会新建商品室第战两脚室第贩卖价钱同比别离下跌4.8%战2.1%,涨幅比上月均回降0.3个百分面,均持续14个月不异或回降。

如果觉得我的文章对您有用,推荐阅读。您的支持将鼓励我继续创作!

更多阅读
nhà cái kimsa