Hướng tới Phiên họp toàn thể lần thứ năm: Đọc mười sáu viễn cảnh về bố cục tương lai của Trung Quốc | Nông nghiệ

作者: nhà cái kimsa 分类: 股票资讯 发布时间: 2021-04-19 10:24:36
ID-COOLING推出新款ITX散热器:47mm高,可压130W|||||||

IT之家6 月 8 日动静 按照中媒 TechPowerUp 的报导,ID-COOLING 明天推出了 IS-47K ITX 集热器,下度为 47mm,可压 130 W。

IT之家领会到,那款集热器接纳了 6 铜管集热,电扇尺寸为 92x92x15mm,民圆称集热机能到达了 130W,撑持英特我的 LGA1200/115X 接心战 AMD AM4 接心。别的,那款集热器没有会影响 ITX 主板的内存装置。

ID-COOLING IS-47K 的倡议批发价为 44.99 美圆,约开群众币 320 元,6 月中旬起头收货。

如果觉得我的文章对您有用,推荐阅读。您的支持将鼓励我继续创作!

更多阅读
nhà cái kimsa